Hello, I’m Richard Laffers, web developer and technology enthusiast. I love getting my hands dirty by crafting fine web apps.

Mercurial – ako synchronizovať projekty

Používaním Mercurial-u je vyriešený základný problém – ako jednotliví vyvojári synchronizujú svoju prácu na spoločnom projekte. Naše projekty však nevieme jednoducho synchronizovať so servermi, kde SCM Mercurial nie je nainštalovaný. V tomto článku si ukážeme možnosti synchronizácie cez FTP, RSYNC a iné nástroje.


Read more »

Zenc Coding zrýchli prácu s HTML

Návod ako písať HTML rýchlejšie a bez potreby detailne poznať HTML špecifikáciu. Jednoduchým stlačením klávesovej skratky váš textový editor vygeneruje HTML kód, aký si želáte.


Read more »

Older stuff »